Bảng giá marketing online

Bảng giá marketing online, facebook, google, youtube, seo, email marketing

Quảng cáo trên Facebook

3 triệu/tháng

Quảng cáo trên Google

3 triệu/tháng

Quảng cáo trên Diễn Đàn

5 triệu/tháng

Dịch vụ SEO từ khóa

10 triệu/ 2 tháng / 7 ngày lên top

Quảng cáo Video trên Youtube

5 triệu/tháng = tối thiểu 5.000 view hoặc tương tác

Lấy danh sách khách hàng theo ngành nghề

1 triệu = 100 khách

Dịch vụ Email Marketing

1 triệu gửi 100.000 emails, 2000 địa chỉ IP address tự đổi